1.Sprawy personalne

          a)  podwyżki wynagrodzeń w 2023r

          b)  planowany wzrost zatrudnienia w 2023r

          c)  planowanie czasu pracy w niedziele do rozkładania towaru

          d)  dodatkowa osoba do sprzątania toalet dla klientów

          e)  braki kadrowe w sklepach

          f )  dodatek za dojazd do wezwania do alarmu

2.Sprawy operacyjne

 1. audyty w sklepach
 2. przeceny o/w
 3. zgłoszenie do BOB
 4. poniedziałki bez inwentaryzacji

          3. Sprawy techniczne

          a)  blokada MRP/wyjaśnienia KS

          b)  obniżona temperatura w sklepach

          c)  znikające zgłoszenia do BOT po miesiącu

Jarek Lewiński

1.Sprawy finansowe

a)podwyżki wynagrodzeń

2.Sprawy personalne

          a)  zmiana podległości PSM-a na/pod SSM

          b)  wyjęcie KS z puli etatów w sklepie

          3. Sprawy techniczne

          a)  likwidacja betonowych koszy na śmieci przed sklepami i zastąpienie innymi

          b)  opóźnienia w realizacji zgłoszeń do BOT ze sklepów 

          c)  usprawnienie funkcjonalności SAP w sklepie w zakresie ograniczeń  

               kolektora    

Jarek Lewiński

1.Sprawy finansowe

a) podwyżki wynagrodzeń

b) dodatki dla PSM za wdrożenie Kaizen

c) dodatek dla Pracowników za dojazd do pracy

d) widełki stażowe pow. 3 , 5, 10, 15, 20 lat pracy

2.Sprawy personalne

a)   zatrudnienie w sklepach

b)   utworzenie grupy wsparcia do obsługi problematycznych sklepów

c)   opis oceny rocznej, brak w dlanasw jm dla kasjerów

 3. Sprawy techniczne

a)   kasy SCO: koszulka dla Pracownika, przekierowanie płatności gotówkowe                                          

na kase nr1, dodatkowe szkolenie dla Pracowników

b)   krzesła kasjerskie bardzo zła jakość

c)   boksy kasowe

Jarek Lewiński

 1. Odzież robocza-brak realizacji zamówień, słaba jakość koszulek i zapasek
 2. Korekta systemu MRP tj. alokacje, promocje, dodatkowe wrzutki, alkohol, N/F, etc..
 3. Gospodarka „starym” N/F-udrożnienie magazynów w sklepach
 4. Brak bieżących zgłaszanych napraw w sklepach, długi czas oczekiwania na serwis
 5. Bardziej przejrzysta informacja dla klienta dot. bieżącej oferty promocyjnej
 6. Różne kryteria oceny braku cen przez Inspekcję Handlową vs Audyt wewnętrzny firmy
 7. Brak kompletu cen do wydruku przed promocją na produkty z promocji
 8. Kontrola wysyłanych palet w DC
 9. Asysta Pracownika podczas kontroli lub audytów lub zapis zdjęciowy ze stwierdzonego braku lub niezgodności ceny
 10. Brak oznaczeń jednostkowych na jabłkach
 11. Zwiększenie przydziału na RW kawy/herbaty, mleka, cukru w sklepach szkoleniowych
 12. Na bieżąco uzupełniać braki art. do sprzątania tj. miotły, zmiotki, szufelki lub biurowych, ..zakup dodatkowy przez SOM
 13. Prowadzenie szkoleń w innych dodatkowych pomieszczeniach, nie w pom. socjalnych lub toaletach, zdarza się….B-6083, B-3811, B-4290
 14. Zmiana szafek Pracowniczych na starego typu

Jarek Lewiński

1. Sprawy operacyjne :

a)  brak chętnych do pracy w sklepach

b)  program Kaizen, zapas w sklepach

c)  praca w niedziele

d)  inwentaryzacje w sklepie

e)  zwiększenie zasilenia kasowego

g)  zmiana layout w dni wrażliwe

h)  produktywność KS

i)   dodatkowe szkolenie z SAP

     2.Sprawy pozostałe:

 1. niska jakość pleksi przy kasach
 2. karty multisport dla członków rodziny

Jarek Lewiński

 1. Sprawy operacyjne:

a. podwyżki w 2021  

b. nowe zasady premiowania dla sklepów

c. premia dla PSM za wyniki z systemu Kaizen-załacznik

d. wprowadzenie systemu wsparcia Trenera Wewnętrznego dla Menadżerów

e. słaba jakość wyposażenia w sklepach tj. wózki, regały, wykonanie techniczne

f. ustalenie budżetów dla sklepów w kategorii świeże

g. szczepienia Pracowników przeciw COVID-19

     2. Zapas w sklepach:

a. brak możliwości korekty harmonogramu

b. MRP-proponuje za duże ilości

c. brak możliwości pracy na dwóch kolektorach podczas działań na stanach magazynowych

d. brak podglądu ceny przy rejestracji strat w kolektorze

e. brak systemu Kaizen w DC w dziale kompletacji  

Jarek Lewiński

 1. Dodatkowa nagroda motywacyjna dla Pracowników
 2. Zawieszenie audytów w grudniu
 3. Niespodziewane z dnia na dzień polecenie SSM przedłużania godzin pracy/ zmiana grafiku/kłopot z powrotem po pracy
 4. Zmiany godzin otwarcia sklepów-problemy z obsadą zmian
 5. Szczepienie Pracowników sklepów na Covid-19
 6. Praca na kwarantannie, absencja nie zdjęta w OHR po negatywnym wyniku/brak możliwości korekty na poziomie sklepu
 7. Dublowane ilości in out i oznaczenia cenowe
 8. Absencja KS / p.o. dla z-ców
 9. Zwiększenie limitu wysyłania danych w poczcie firmowej Outlook jest potrzebne w przypadku wysyłania zdjęć mamy 5 mega, zdjęcia trzeba pomniejszać i jest nieczytelne
 10. Problem z magazynowaniem koszy n/f, gdy ekspozycja towaru jest na palecie euro
 11. Zapytanie : Jak liczona jest powierzchnia do ilości klientów w sklepie
 12. Rozszerzenie możliwości informacyjnych na stronie NFM(załącznik)

Jarek Lewiński

 1. Objęcie ofertą Luxmed wszystkich pracowników sklepów oraz rozszerzenie pakietu o usługi specjalistyczne tj. badania specjalistyczne RTG, Rezonans magnetyczny, Tomografia
 2. Powrót do widełek wynagrodzeń wynikających ze stażu pracy w JMP po przepracowaniu kolejnych pięciu lat
 3. Bardzo słabe Wi Fi w sklepach
 4. Uwagi do systemu SAP (w załączniku)
 5. Zapas N/F w sklepach
 6. Usuwanie usterek technicznych w sklepach/zbyt długi czas realizacji

Jarek Lewiński

 1. Podwyżki w 2020 dla pracowników sklepów oraz DC
 2. Specjalista ds.utrzymania czystości w sklepie
 3. Zwiększenie pogotowia kasowego do 600 zł
 4. Możliwość rejestracji czasu pracy w kolektorze
 5. Zegar na Sali sprzedaży
 6. Regały mobilne dla sklepów / problemy z realizacją zamówień wyposażenia
 7. Słaba jakość opakowań art. przechowywanych w mroźni

                                                                             Jarosław Lewiński