Program Wnuczek

 Program Wnuczek

Program “Wnuczek” skierowany jest do Członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. Pomysł tego projektu odpowiada na duże zainteresowanie wśród Członków Związku na tego typu inicjatywę. Naszym celem jest wyróżnienie Członków naszego Związku którzy szczęśliwie zostali Dziadkami

Program wypłaca dwudziestokrotność miesięcznej składki za urodzenie wnuczka/wnuczki.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Załączona klauzula informacyjna, oświadczenie, ostatni pasek płacowy, akt urodzenia(kopia) oraz wniosek są integralną częścią tego programu i stanowią niezbędne załączniki do otrzymania świadczenia.Wymagana karencja 12 m-cy. Wypłacone świadczenie nie jest zwolnione z opodatkowania.

Wnuczek Uchwała 6-2016r

Załączniki :

klauzula

Oświadczenie

Wniosek do wypłaty świadczeń