Program Bonus

Program ” Bonus” skierowany jest do osób , które swoja aktywnością agitacyjną przyczyniły się do znacznego rozwoju związku.

Otrzymane świadczenie finansowe nie jest zwolnione z opodatkowania.

Załączona klauzula informacyjna, wykaz osób od których pobrano deklarację i zgody na potrącenie składki oraz wniosek jest integralną częścią tego programu i stanowią załączniki niezbędne do otrzymania świadczenia.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Uchwała 4 2018 Bonus

Załączniki :

klauzula

Wykaz osób do rozliczenia z programu BonusPobierz