Program Choroba

Program „Choroba” skierowany jest do Członków Związku polegający na wsparciu Członków poprzez wypłacanie dwudziestokrotności miesięcznej składki z tytułu choroby – nowotwór złośliwy lub inny zagrażający życiu lub zdiagnozowania u Członka Związku nowotworu złośliwego lub innego zagrażającego życiu, a także przebycia zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Załączona Klauzula informacyjna, pasek płacowy, oświadczenie, dokument potwierdzający chorobę oraz wniosek jest integralną częścią tego programu i stanowią załączniki niezbędne do otrzymania świadczenia. Wypłacone świadczenie jest zwolnione z opodatkowania.

Choroba Uchwała 1-2018

Załączniki :

klauzula

Oświadczenie

Wniosek do wypłaty świadczeń