Program Choroba

Program “Choroba” skierowany jest do Członków Związku polegający na wsparciu Członków poprzez wypłacanie wsparcia 900 zł z tytułu choroby – nowotwór złośliwy lub inny zagrażający życiu lub zdiagnozowania u Członka Związku nowotworu złośliwego lub innego zagrażającego życiu, a także przebycia zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Załączona Klauzula informacyjna NSZZP Pracowników JMP S.A. jest integralną częścią tego programu i stanowi załącznik niezbędny do otrzymania świadczenia.

klauzula

Ostatni pasek płacowy