Nagroda Jubileuszowa

W uznaniu za długoletnią przynależność do Związku zostanie przyznana Nagroda jubileuszowa w wysokości dwudziestokrotnej miesięcznej składki i wypłacana będzie :

– po 5 latach

– po 10 latach

– po 15 latach

– po 20 latach

– po 25 latach

– po 30 latach

Nieprzerwanej przynależności do związku i nie dotyczy okresów, które już upłynęły.

Załączona klauzula informacyjna, oświadczenie, wniosek oraz ostatni pasek płacowy jest integralną częścią tego programu i stanowią załączniki niezbędne do otrzymania świadczenia. Wypłata świadczenia nie jest zwolniona z opodatkowania.

Uchwała 1 2020 Nagroda Jubileuszowa

Załączniki :

klauzula

Oświadczenie

Wniosek do wypłaty świadczenia