Program Emeryt

Program “Emeryt” skierowany jest do naszych Członków , którzy przechodzą na zasłużoną emeryturę. Osoba , która była przez ostatnie trzy lata Członkiem naszego Związku otrzyma 800 zł odprawy od NSZZP Biedronka przy JMP S.A.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Załączona Klauzula informacyjna NSZZP Pracowników JMP S.A. jest integralną częścią tego programu i stanowi załącznik niezbędny do otrzymania świadczenia.

klauzula

Ostatni pasek płacowy