Program Emeryt

Program „Emeryt” skierowany jest do naszych Członków , którzy przechodzą na zasłużoną emeryturę. Osoba , która była co najmniej rok Członkiem NSZZP Biedronka przy JMP S.A. otrzyma dwudziestokrotność miesięcznej składki za przejście na emeryturę.
Otrzymane świadczenie finansowe nie jest zwolnione z opodatkowania.
Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia.
Załączona klauzula informacyjna, oświadczenie, ostatni pasek płacowy, decyzja ZUS oraz wniosek są integralną częścią tego programu i stanowią niezbędne załączniki do otrzymania świadczenia

Emeryt Uchwała 2-2018

Załączniki :

klauzula

Wniosek do wypłaty świadczeń