W dniu 23maja 2006r w Świdnicy powołane zostały :

Niezależne Samorządne Związki Zawodowe
Pracowników JMP S.A -"Biedronka"


Na walnym zebraniu przedstawiony został, a następnie uchwalony Statut Związku. Powołano Komitet założycielski, Zarząd Związku oraz Komisję Rewizyjną W skład Komitetu założycielskiego wchodzą:


W skład Zarządu Związku wchodzą:


Członkowie Zarządu:


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:


Głównym celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników w zakresie wykonywanej pracy zawodowej , wynagrodzenia, ochrony warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Członkami Związku mogą zostać wszystkie osoby zatrudnione w JMP.S.A.,bez względu na płeć,narodowość,przekonania polityczne, wyznanie,podstawe stosunku pracy i stanowisko.

Uczestnictwo w Związku opiera się na zasadzie dobrowolności.

Siedziba związku mieści się w Kostrzynie przy ul Żniwnej 5

Zarejestrowanie związku odbyło się w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu przy ul .Grochowe Łąki 26, jako Związek Zawodowy Numer KRS to: 0000264848, Sygnatura akt: XXI/18389/06/73