Porady Prawne

Porady Prawne

poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:00

Projekt “Infolinia porady prawne” skierowany jest do wszystkich Członków
NSZZP Biedronka przy JMP S.A. bez względu na okres składkowy. Projekt ma
na celu szybkie i skuteczne uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej w
każdym zakresie tematycznym.

Załączona Klauzula informacyjna NSZZP Pracowników JMP S.A. jest integralną częścią tego programu i stanowi załącznik niezbędny do otrzymania świadczenia.

klauzula

Dokumenty:

UCHWAŁA NR 5/2015
Ostatni pasek płacowy