Propozycja tematyczna do rozmów z JMP S.A. na spotkanie w dn.21-09-2022r.

1.Sprawy finansowe

a)podwyżki wynagrodzeń

2.Sprawy personalne

          a)  zmiana podległości PSM-a na/pod SSM

          b)  wyjęcie KS z puli etatów w sklepie

          3. Sprawy techniczne

          a)  likwidacja betonowych koszy na śmieci przed sklepami i zastąpienie innymi

          b)  opóźnienia w realizacji zgłoszeń do BOT ze sklepów 

          c)  usprawnienie funkcjonalności SAP w sklepie w zakresie ograniczeń  

               kolektora    

Jarek Lewiński