1. Podwyżki w 2018r
2. Zatrudnienie w sklepach w okresie przedświątecznym
3. Powrót z pracy w godzinach nocnych
4. Pracowniczy Program Kapitałowy
5. Zapas n/f oraz in out w sklepach
6. Wsparcie sklepów osobami do sprzątania
7. Realizacja zgłoszeń do CC
8. Drugi kolektor dla sklepów
9. Karta flotowa do samochodów zastępczych
10.Akcja „Nasze dzieciaki dostają Słodziaki”
11. Bonus dla Pracownika miesiąca

 1. Etaty,uzyskiwanie zgód na zatrudnienie, pisanie wniosków aby móc uzupełnić braki kadrowe
 2. Urlopy 14 dniowe w sezonie letnim. Propozycja wsparcie sklepów w sezonie wakacyjnym pracownikami tymczasowymi w ilości proporcjonalnej do absencji urlopowej
 3. Wykorzystanie NSWP/tablica zadań do zwiększenia ilości FTE – godzin na sklep adekwatnych do potrzeb
 4. Rozliczanie nadgodzin / wyjaśnienia do każdej minutówki – prowadzi do patologii i fałszowania czasu pracy
 5. Brak premii w sklepach
 6. Tajemniczy Klient – zmienić na status kontroli cyklicznej  tak jak JD, kontrola wewnętrzna
 7. Problemy z uzyskaniem informacji / zaświadczeń o zarobkach itp.
 8. Dostępność infolinii dla pracowników – CUW Kadry / Sprawy socjalne
 9. Zaświadczenia o zarobkach – osobny kanał z nadanym priorytetem ważności –  aby nie blokować infolinii Kadrowej. Poprawa efektywności wystawiania zaświadczeń dla pracowników
 10. Osoba sprzątająca na każdym sklepie jako dodatkowa osoba. Osobny rodzaj umowy
 11. Nowe stanowiska na sklepie – zakres szkolenia, obowiązków
 12. Polityka zarządzania zapasem NF i In-outami = puste magazyny
 13. Alokacje dobrane do potencjału sklepu i do powierzchni sklepu
 14. Firmy zewnętrzne mycie sklepu – łącznie z chłodnią. Minimum 2 razy w roku
 15. Sposób zarządzania – ilość raportów kontrolnych – pozbawienie udziału KS, SOM w decyzyjności – w zarządzaniu

1. Podwyżki, premie, dodatki stażowe, dodatki absencyjne dla Z-KS i KS.
Widełki stażowe dla pracowników – 5lat, 10 lat, 15, 20 lat stażu pracy
2. Premia dla SOM/PSM za otwarcie sklepu nowego lub po remoncie
3. Prośba o prezentacje w temacie: w jaki sposób ustalany jest budżet dla
regionów, okręgów, rejonów , sklepów
4. Budżet adekwatny do możliwości sklepu. Możliwość uzyskania premii od
95% realizacji budżetu lub 80% sklepów z najlepszą realizacją dostaje
premie ( w danym Regionie )
5. Długi okres rozliczania inwentaryzacji, uzyskania zaświadczenia z CUW,
rozliczenia delegacji
6. Rozliczanie mandatów Sanepid, PIP, Inspekcja Handlowa itp.
7. Zarządzanie wymianą cen na sklepie – ilość, odpowiedzialność vs ilość
godzin na zmianie. ( elektroniczne ceny, ilość ceny – zmiany ( opis itp. –
tylko raz w tygodniu ). Usprawnić aby przy drukowaniu – kartki do
drukarki wkładać tylko raz danego koloru ( do jednego indeksu – wydruk
tylko 1 ceny mimo miksów ). Oznaczenie priorytetów cena w górę / cena
w dół.
8. 2 kolektory na sklep – ceny, raport 158,
9. 2 wózki elektryczne na sklep ( duży i mały )
10.Możliwość wydrukowania cen z magazynu ( drukarka połączona wifi z
kolektorem)
11.Wizyta tajemniczego klienta – protokół w dniu wizyty dostępny dla
sklepu

 1. Podwyżki 2018
 2. System premiowy
 3. Pracowniczy Program Emerytalny
 4. Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie pracownicze
 5. Stanowisko pracownika sprzątającego
 6. Promocje ,akcje tematyczne A i B, polecenie ekspozycji
 7. Zarządzanie zapasem non food
 8. Braki towarowe w dostawach z CD, uwzględniane w inwenturach cząstkowych będące wynikiem strat sklepu
 9. Ustalenie jednego sposobu księgowania strat
 10. Możliwość zatrudniania w sklepach z problemami personalnymi pracowników na umowę zlecenie przez cały rok nie tylko na umowy wakacyjne
 11. Niewchodzące na kasę promocje
 12. Raport dostępności
 13. Kontrole Johnson Diversey do godziny 20:00

Jarosław Lewiński.

 1. Ustalenie dodatku regionalnego do stawki podstawowej ( taki dodatek zastosowało np. Dino w Kudowie Zdrój- 400 zł dodatku lokalnego ) – taki dodatek zawsze można by było zabrać gdyby sytuacja na lokalnym rynku się poprawiła.
 2. Oferta A różne kolory cen promocyjnych od oferty B – łatwiejsza identyfikacja do ściągania.
 3. Inwentaryzacje cząstkowe – za dużo grup w 1 tygodniu.
 4. System motywacyjny dla pracowników w CUW.
 5. Specjalizacja stanowisk na sklepie sprzedawca-kasjer na sprzedawca-kasjer
  i magazynier ( do prac związanych z wykładaniem towaru )
 6. Ilość cen w systemie, ilość materiałów marketingowych – za dużo
 7. Materiały marketingowe przychodzące do sklepu po czasie – duże utrudnienie w organizacji pracy
 8. Jakość wyposażenia technicznego: słabe magnesy do gabloty, odboje przy chłodniach ( nie można usunąć śmieci i brudu )
 9. Jakość odzieży roboczej, wyróżnienie KS, estetyka słabsza niż u konkurencji.
 10. Uzasadnione ograniczenie promocji na dzień przed świętami
 11. Brak odpowiedzi z CC na zgłoszenia jakościowe ( krytyczne ) ze sklepów
 12. Niezgodności w zapisie temperatur w KKW w sklepie
 13. Wprowadzenie kodu data bar na wszystkie produkty
 14. Dodatkowy kolektor dla sklepów
 15. Raporty op. w języku polskim

Jarosław Lewiński

 1. Podwyżki 2017

 2. Sprzątanie parkingów sklepowych i sklepów przez firmy zewnętrzne

 3. Ilość godzin na ZL ,UW,inne absencje= ilość godzin dodatkowych, z firm zewnętrznych lub umowy zlecenia

 4. Możliwość sprawdzania świeżych na starych zasadach

 5. Ograniczona ilość akcji / promocji zaczynających się w jednym dniu.

 6. Kary Nagan / upomnień nie znikają po roku z OHR

 7. Zmiana systemu premiowego – odejście od systemu 0/1 brak sprzedaży = brak budżetu.

 8. Miniinwentaryzacje wyrównujące stany – możliwość potwierdzenia stanów dodatnich.

 9. Możliwość przeceny towarów z kończącym się terminem przez KS ( produkty świeże przede wszystkim )

 10. Brak premii dla załogi sklepu za otwarcie nowego sklepu lub po remoncie

 11. Bonus dla najlepszych pracowników

 12. Wyszukiwanie lay out-u w kolektorze

 13. Proszę o zaproszenie na spotkanie osoby odpowiedzialnej za planowanie budżetów w kategoriach za które premiowane są sklepy, rejony i okręgi, aby przedstawiła proces ich tworzenia i kryteria ustalania ich wysokości.