Składki Członkowskie

Skladki Czlonkowskie

Składka członkowska się nie zmienia, wynosi 0,5% od podstawy wynagrodzenia brutto. Wylicza się ją prosto, kwota na umowie jest podstawą wynagrodzenia i od tego wyliczamy 0,5% składki.Nie wyliczamy składki od otrzymanej premii, dodatków lub innych składników wynagrodzenia. Kwota składki raz zadeklarowana nigdy się nie zmienia mimo , że otrzyma się podwyżkę wynagrodzenia. Jeżeli członek związku przebywa na urlopie wychowawczym lub jest członkiem niejawnym musi samemu comiesięcznie wpłacać składki wg obowiązujących zasad na konto: 22 1020 3668 0000 5102 0177 8505

Pobierz Deklarację Członkostwa

Do jej otwarcia niezbędny jest program Adobe Reader
który możesz za darmo pobrać stąd