Stypendium Naukowe

stypendium naukowe

Program „Związkowe Stypendium Naukowe” skierowany jest do Członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. Wprowadzenie tego projektu odpowiada na duże zainteresowanie wśród Członków Związku na tego typu inicjatywę. Naszym celem jest wspieranie Członków naszego Związku którzy poszerzają swoja wiedzę, kwalifikacje, wykształcenie oraz umiejętności. Członkowie Związku którzy pozytywnie zakończyli rok szkolny lub akademicki otrzymają dwudziestokrotność miesięcznej składki. Świadczenie z tego programu nie jest zwolnione z opodatkowania.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Załączona Klauzula informacyjna, ostatni pasek płacowy, oświadczenie, wniosek oraz zaświadczenie o zakończeniu roku jest integralną częścią tego programu i stanowią niezbędne załączniki do otrzymania świadczenia.

Związkowe stypendium naukowe Uchwała 21-2014

Załaczniki:

Oświadczenie

Wniosek do wypłaty świadczeń

klauzula