Statut/Uchwały/Wnioski/Prezentacje

Programy wsparcia od 14.03.2024 Pobierz nasz Statut

Do ich otwarcia niezbędny jest program Adobe Reader
który możesz za darmo pobrać stąd

Świadczenia finansowe wypłacane przez Związek Zawodowy- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)Przepis art. 21 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje przychody, które są wolne od podatku dochodowego, tj: pkt 9: „jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych”. pkt 26: zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł”. pkt 9a:„zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł”. pkt 67: „wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Uchwały:

UCHWAŁA 6-2017 Szpitalik zmiana z dn 14.03.2024

Uchwala-1-2023-Oddawanie-krwi

uchw_4_2010 zmiana 2023r. tekst jednolity 21.03.2023

Protokół z 04.2014

Protokół z 03.2018

Uchwała 1 2022

Uchwała 1 2021

Uchwała 2 2021 Szczepimy sie

Uchwała 3 2021

Uchwała 2-2020 zmiany do wszystkich uchwał

Uchwała 7 2020 Kowarantanna

uchw_4_2010 wsparcia finansowe

uchwała 6 2020 – zmiana uchwały 4.2010

Uchwała 1 2020 Nagroda Jubileuszowa

Choroba Uchwała 1-2018 Empatia Uchwała 7-2016r Obrączki Uchwała 3-2018 Zielony Parasol Uchwała nr 20-2014 Związkowe stypendium naukowe Uchwała 21-2014 Emeryt Uchwała 2-2018Wnuczek Uchwała 6-2016r

Uchwała 4 2018 Bonus

Uchwała 3 2018 -Obrączki

Uchwała 1 2018 Program Choroba
Uchwała 2 2018 Program Emeryt
Uchwała 8 2017 proporcjonalność świadczeń
Uchwała 7 2017 zwrot kosztów za deklaracje od 01.01.18
Uchwała 6/2017
Uchwała 8/2016
Uchwała 7/2016
Uchwały 6/2016
Uchwały 1-5/2016
Uchwała 6/2015 – Program Barka
Uchwała 5/2015 – Porady Prawne
Uchwały 1-19/2014
Uchwała 21/2014 – Stypendium Naukowe
Uchwała 20/2014 – Zielony Parasol
Uchwała 2/2013
Uchwała 3/2013
Uchwała 4/2013
Uchwała 1/2010
Uchwała 2/2010
Uchwała 3/2010
Uchwała 4/2010
Uchwała 5/2010
Uchwała 6/2010
Uchwała 1/2013
Uchwała 1/2008

Wnioski:

Wniosek do wypłaty świadczeń

Oświadczenie

klauzula

Prezentacja

Programy wsparcia od 14.03.2024