Program Empatia

Program „Empatia” skierowany jest do Członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. Program wypłaca raz w roku dwudziestokrotność miesięcznej składki za sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia

Załączona klauzula informacyjna, oświadczenie, ostatni pasek płacowy, orzeczenie oraz wniosek są integralną częścią tego programu i stanowią niezbędne załączniki do otrzymania świadczenia. Otrzymane świadczenie jest zwolnione z opodatkowania.

Empatia Uchwała 7-2016r

Załaczniki :

klauzula

Oświadczenie

Wniosek do wypłaty świadczeń