#Oddawanie krwi

Program “Oddawanie krwi” wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023r i skierowany jest do Członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. Naszym celem jest promowanie członków NSZZP Biedronka przy JMP S.A. którzy są dawcami krwi, osocza oraz szpiku.

Program wypłaca pięciokrotność miesięcznej składki za każdorazowe oddanie krwi, osocza oraz szpiku.

Wnioski wraz z załącznikami można składać za każde oddanie lub skumulowane oddania w ciągu danego roku. Wszystkie należne świadczenia finansowe za poprzedni rok realizowane są do 31 stycznia.

Wymagane dokumenty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie, ostatni pasek płacowy, zaświadczenie potwierdzające oddanie krwi, osocza lub szpiku i miejsce gdzie odbyło się pobranie, druk potwierdzający poniesienie kosztów dojazdu i rachunki z tym związane (np. faktura imienna, bilet) oraz wniosek są integralną częścią tego programu i stanowią niezbędne załączniki do otrzymania świadczenia. Nie jest wymagana karencja 12 m-cy. Wypłacone świadczenie nie jest zwolnione z opodatkowania.

Uchwała:

Załączniki: