Zapisanie się do Związku-Deklaracja członkostwa / Zgoda na potrącenie składki

Skladki Czlonkowskie

Składka członkowska  wynosi 0,5% od podstawy wynagrodzenia brutto. Wylicza się ją prosto, kwota na umowie lub aneksie do umowy o pracę jest podstawą wynagrodzenia i od tego wyliczamy 0,5% składki. Nie wyliczamy składki od otrzymanej premii, dodatków lub innych składników wynagrodzenia. Wypełnione dokumenty tj. deklarację członkowską oraz zgodę na potrącenie składki należy przesłać na adres naszego biura w Niemodlinie :                                                          NSZZ Pracowników JMP S.A. Biedronka
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a
49-100 Niemodlin

Zadeklarowaną kwotę składki można uaktualnić o bieżącą podstawę wynagrodzenia. W tym celu należy wypełnić ponownie druk Zgoda na potrącenie składki. Natomiast okres przynależności do Związku nie ulega zmianie. W programach wypłacających dwudziestomiesięczną składkę jej wysokość stanowi średnia składka z ostatnich 6 miesięcy pomnożona 20 razy.

Jeżeli Członek związku przebywa na urlopie wychowawczym, bezpłatnym lub jest członkiem niejawnym musi samemu comiesięcznie wpłacać składki wg obowiązujących zasad na konto: 22 1020 3668 0000 5102 0177 8505

Pobierz Deklarację członkowską oraz zgoda na potrącanie składki.

Do jej otwarcia niezbędny jest program Adobe Reader
który możesz za darmo pobrać stąd