1. Sprawy personalne

a) Urlop bezpłatny dla osób na przedłużonych świadczeniu rehabilitacyjnym

b) Szkolenia Pracowników poza pomieszczeniami socjalnymi sklepu

2. Sprawy operacyjne

a) Inwentaryzacje przed świętami min.15 dni lub nie w dniu po ust.wolnym np. 2 stycznia

b) Zwiększyć kontrolę w DC podczas wysyłki do sklepów, straty wynikające w braku w dostawie księgowane w DC

c) Wszystkie audyty cenowe, jakościowe, etc.. do autoryzacji przez kierownika zmiany

d) Dopasowany harmonogram dostawy pod termin sprzątania sklepu przez IMPEL

 3. Sprawy finansowe

a)  Próg tolerancji dot.wykonania premii poniżej 100%, proporcjonalnie do wykonania ponad 100%

b) Podwyżki stażowe pow. 3,5,10,15…co pięć lat pracy

c) Dodatek za pracę w wolna niedzielę i porze nocnej

Jarek Lewiński

1.Sprawy personalne

          a)  wakaty na stanowisku PSM

          b)  pracujące niedziele-

2.Sprawy operacyjne

 1. zbyt małe oznaczenia produktów na wyświetlaczu kas SCO (Dział Doskonalenia Pracy Sklepów)
 2. konieczność usprawnienia procesu wydruku etykiet cenowych, aby można było łączyć etykiety do wydruku ze wszystkich kategorii w opcji „ dodane ręcznie „ zaoszczędzi to znacznie zużycie papieru (Dział Doskonalenia Pracy Sklepów)
 3. platforma Hello jm-blokada dla KS i Z-ców do użytku służbowego poza godzinami pracy (Dział Doskonalenia Pracy Sklepów)
 4. brak ochrony w sklepach/duże straty

          3. Sprawy finansowe

a)  wynagrodzenie urlopowe niższe niż w poprzednich latach

          b)  premie dla KS/uwagi

 1. Zwiększenie limitu do tankowania, w chwili obecnej samochody są wydawane na benzynę i samochód pali więcej niż na diesel , decyzja w ciągu miesiąca powinna być podjęta.
 2. Karta dużej rodziny wprowadzenie zwiększyłaby sprzedaż produktów świeżych na które są zawsze upusty w innych sieciach np. LIDL.
 3. Upusty % dla pracowników na zakupy „pierwszej potrzeby” (chleb, mleko, masło, o/w, mięso i.t.p)

Jarosław Lewiński

1.Sprawy personalne

          a)  podwyżki wynagrodzeń w 2023r

          b)  planowany wzrost zatrudnienia w 2023r

          c)  planowanie czasu pracy w niedziele do rozkładania towaru

          d)  dodatkowa osoba do sprzątania toalet dla klientów

          e)  braki kadrowe w sklepach

          f )  dodatek za dojazd do wezwania do alarmu

2.Sprawy operacyjne

 1. audyty w sklepach
 2. przeceny o/w
 3. zgłoszenie do BOB
 4. poniedziałki bez inwentaryzacji

          3. Sprawy techniczne

          a)  blokada MRP/wyjaśnienia KS

          b)  obniżona temperatura w sklepach

          c)  znikające zgłoszenia do BOT po miesiącu

Jarek Lewiński

1.Sprawy finansowe

a)podwyżki wynagrodzeń

2.Sprawy personalne

          a)  zmiana podległości PSM-a na/pod SSM

          b)  wyjęcie KS z puli etatów w sklepie

          3. Sprawy techniczne

          a)  likwidacja betonowych koszy na śmieci przed sklepami i zastąpienie innymi

          b)  opóźnienia w realizacji zgłoszeń do BOT ze sklepów 

          c)  usprawnienie funkcjonalności SAP w sklepie w zakresie ograniczeń  

               kolektora    

Jarek Lewiński

1.Sprawy finansowe

a) podwyżki wynagrodzeń

b) dodatki dla PSM za wdrożenie Kaizen

c) dodatek dla Pracowników za dojazd do pracy

d) widełki stażowe pow. 3 , 5, 10, 15, 20 lat pracy

2.Sprawy personalne

a)   zatrudnienie w sklepach

b)   utworzenie grupy wsparcia do obsługi problematycznych sklepów

c)   opis oceny rocznej, brak w dlanasw jm dla kasjerów

 3. Sprawy techniczne

a)   kasy SCO: koszulka dla Pracownika, przekierowanie płatności gotówkowe                                          

na kase nr1, dodatkowe szkolenie dla Pracowników

b)   krzesła kasjerskie bardzo zła jakość

c)   boksy kasowe

Jarek Lewiński

 1. Odzież robocza-brak realizacji zamówień, słaba jakość koszulek i zapasek
 2. Korekta systemu MRP tj. alokacje, promocje, dodatkowe wrzutki, alkohol, N/F, etc..
 3. Gospodarka „starym” N/F-udrożnienie magazynów w sklepach
 4. Brak bieżących zgłaszanych napraw w sklepach, długi czas oczekiwania na serwis
 5. Bardziej przejrzysta informacja dla klienta dot. bieżącej oferty promocyjnej
 6. Różne kryteria oceny braku cen przez Inspekcję Handlową vs Audyt wewnętrzny firmy
 7. Brak kompletu cen do wydruku przed promocją na produkty z promocji
 8. Kontrola wysyłanych palet w DC
 9. Asysta Pracownika podczas kontroli lub audytów lub zapis zdjęciowy ze stwierdzonego braku lub niezgodności ceny
 10. Brak oznaczeń jednostkowych na jabłkach
 11. Zwiększenie przydziału na RW kawy/herbaty, mleka, cukru w sklepach szkoleniowych
 12. Na bieżąco uzupełniać braki art. do sprzątania tj. miotły, zmiotki, szufelki lub biurowych, ..zakup dodatkowy przez SOM
 13. Prowadzenie szkoleń w innych dodatkowych pomieszczeniach, nie w pom. socjalnych lub toaletach, zdarza się….B-6083, B-3811, B-4290
 14. Zmiana szafek Pracowniczych na starego typu

Jarek Lewiński

1. Sprawy operacyjne :

a)  brak chętnych do pracy w sklepach

b)  program Kaizen, zapas w sklepach

c)  praca w niedziele

d)  inwentaryzacje w sklepie

e)  zwiększenie zasilenia kasowego

g)  zmiana layout w dni wrażliwe

h)  produktywność KS

i)   dodatkowe szkolenie z SAP

     2.Sprawy pozostałe:

 1. niska jakość pleksi przy kasach
 2. karty multisport dla członków rodziny

Jarek Lewiński

 1. Sprawy operacyjne:

a. podwyżki w 2021  

b. nowe zasady premiowania dla sklepów

c. premia dla PSM za wyniki z systemu Kaizen-załacznik

d. wprowadzenie systemu wsparcia Trenera Wewnętrznego dla Menadżerów

e. słaba jakość wyposażenia w sklepach tj. wózki, regały, wykonanie techniczne

f. ustalenie budżetów dla sklepów w kategorii świeże

g. szczepienia Pracowników przeciw COVID-19

     2. Zapas w sklepach:

a. brak możliwości korekty harmonogramu

b. MRP-proponuje za duże ilości

c. brak możliwości pracy na dwóch kolektorach podczas działań na stanach magazynowych

d. brak podglądu ceny przy rejestracji strat w kolektorze

e. brak systemu Kaizen w DC w dziale kompletacji  

Jarek Lewiński

 1. Dodatkowa nagroda motywacyjna dla Pracowników
 2. Zawieszenie audytów w grudniu
 3. Niespodziewane z dnia na dzień polecenie SSM przedłużania godzin pracy/ zmiana grafiku/kłopot z powrotem po pracy
 4. Zmiany godzin otwarcia sklepów-problemy z obsadą zmian
 5. Szczepienie Pracowników sklepów na Covid-19
 6. Praca na kwarantannie, absencja nie zdjęta w OHR po negatywnym wyniku/brak możliwości korekty na poziomie sklepu
 7. Dublowane ilości in out i oznaczenia cenowe
 8. Absencja KS / p.o. dla z-ców
 9. Zwiększenie limitu wysyłania danych w poczcie firmowej Outlook jest potrzebne w przypadku wysyłania zdjęć mamy 5 mega, zdjęcia trzeba pomniejszać i jest nieczytelne
 10. Problem z magazynowaniem koszy n/f, gdy ekspozycja towaru jest na palecie euro
 11. Zapytanie : Jak liczona jest powierzchnia do ilości klientów w sklepie
 12. Rozszerzenie możliwości informacyjnych na stronie NFM(załącznik)

Jarek Lewiński