Propozycja tematyczna do rozmów z JMP S.A. na spotkanie w dn. 27-09-2023r

1.Sprawy personalne

a) Ponowne zatrudnienie na poprzednich warunkach osoby zwalnianej na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy tj. rozwiązanie umowy wskutek choroby, trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące

b) Duża rotacja Pracowników/problemy kadrowe sklepów

c) Informacja na pasku Pracowniczym dot spłaty pożyczki(ilość spłaconych rat)

2.Sprawy operacyjne

  1. Zbyt duża liczba obowiązków dla KS/ Duża ilość zmiany cen/Layout, etc..
  2. Duża liczba kradzieży, mała liczba godzin ochrony, zgłoszenia kradzieży na Policje

              3. Sprawy finansowe

              a) Nagroda jubileuszowa co 5 lat

             4. Sprawy techniczne

            a) Słaba jakość połaczeń WiFi np. B4092(Kobierzyca), B 4328(Żórawina),                  

                 b6038(Wrocław ul.Czekoladowa)

            b) Brak oświetlenia oraz wentylacji w sklepie B2587 Nysa ul.Kadłubka 

            c) Informacja w radio/sklepowym, 15 minut przed zamknięciem dla klientów o godzinie   

                zamknięcia sklepu

d)Problemy  Pracowników z logowaniem do platformy Hello

Jarek Lewiński

Propozycja tematyczna do rozmów z JMP S.A. na spotkanie w dn. 27-09-2023r

1.Sprawy personalne

a) Ponowne zatrudnienie na poprzednich warunkach osoby zwalnianej na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy tj. rozwiązanie umowy wskutek choroby, trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące-JAREK

b) Duża rotacja Pracowników/problemy kadrowe sklepów-SYLWEK

c) Informacja na pasku Pracowniczym dot spłaty pożyczki(ilość spłaconych rat)-JAREK

2.Sprawy operacyjne

  1. Zbyt duża liczba obowiązków dla KS/ Duża ilość zmiany cen/Layout, etc..-SYLWEK
  2. Duża liczba kradzieży, mała liczba godzin ochrony, zgłoszenia kradzieży na Policje-SYLWEK

              3. Sprawy finansowe

              a) Nagroda jubileuszowa co 5 lat-SYLWEK

             4. Sprawy techniczne

            a) Słaba jakość połaczeń WiFi np. B4092(Kobierzyca), B 4328(Żórawina),                  

                 b6038(Wrocław ul.Czekoladowa)-JAREK

            b) Brak oświetlenia oraz wentylacji w sklepie B2587 Nysa ul.Kadłubka-JAREK 

            c) Informacja w radio/sklepowym, 15 minut przed zamknięciem dla klientów o godzinie   

                zamknięcia sklepu-JAREK

  • Problemy  Pracowników z logowaniem do platformy Hello-SYLW

Jarek Lewiński