Propozycja tematyczna na spotkanie z JMP S.A. w dniu 15.03.2023r.

1.Sprawy personalne

          a)  wakaty na stanowisku PSM

          b)  pracujące niedziele-

2.Sprawy operacyjne

  1. zbyt małe oznaczenia produktów na wyświetlaczu kas SCO (Dział Doskonalenia Pracy Sklepów)
  2. konieczność usprawnienia procesu wydruku etykiet cenowych, aby można było łączyć etykiety do wydruku ze wszystkich kategorii w opcji „ dodane ręcznie „ zaoszczędzi to znacznie zużycie papieru (Dział Doskonalenia Pracy Sklepów)
  3. platforma Hello jm-blokada dla KS i Z-ców do użytku służbowego poza godzinami pracy (Dział Doskonalenia Pracy Sklepów)
  4. brak ochrony w sklepach/duże straty

          3. Sprawy finansowe

a)  wynagrodzenie urlopowe niższe niż w poprzednich latach

          b)  premie dla KS/uwagi

  1. Zwiększenie limitu do tankowania, w chwili obecnej samochody są wydawane na benzynę i samochód pali więcej niż na diesel , decyzja w ciągu miesiąca powinna być podjęta.
  2. Karta dużej rodziny wprowadzenie zwiększyłaby sprzedaż produktów świeżych na które są zawsze upusty w innych sieciach np. LIDL.
  3. Upusty % dla pracowników na zakupy „pierwszej potrzeby” (chleb, mleko, masło, o/w, mięso i.t.p)

Jarosław Lewiński