Propozycja tematyczna do rozmów z JMP S.A. na spotkanie w dn. 23-06-2022r.

1.Sprawy finansowe

a) podwyżki wynagrodzeń

b) dodatki dla PSM za wdrożenie Kaizen

c) dodatek dla Pracowników za dojazd do pracy

d) widełki stażowe pow. 3 , 5, 10, 15, 20 lat pracy

2.Sprawy personalne

a)   zatrudnienie w sklepach

b)   utworzenie grupy wsparcia do obsługi problematycznych sklepów

c)   opis oceny rocznej, brak w dlanasw jm dla kasjerów

 3. Sprawy techniczne

a)   kasy SCO: koszulka dla Pracownika, przekierowanie płatności gotówkowe                                          

na kase nr1, dodatkowe szkolenie dla Pracowników

b)   krzesła kasjerskie bardzo zła jakość

c)   boksy kasowe

Jarek Lewiński