Propozycja tematyczna do rozmów z JMP S.A. na spotkanie w dn.09-03-2021r.

  1. Sprawy operacyjne:

a. podwyżki w 2021  

b. nowe zasady premiowania dla sklepów

c. premia dla PSM za wyniki z systemu Kaizen-załacznik

d. wprowadzenie systemu wsparcia Trenera Wewnętrznego dla Menadżerów

e. słaba jakość wyposażenia w sklepach tj. wózki, regały, wykonanie techniczne

f. ustalenie budżetów dla sklepów w kategorii świeże

g. szczepienia Pracowników przeciw COVID-19

     2. Zapas w sklepach:

a. brak możliwości korekty harmonogramu

b. MRP-proponuje za duże ilości

c. brak możliwości pracy na dwóch kolektorach podczas działań na stanach magazynowych

d. brak podglądu ceny przy rejestracji strat w kolektorze

e. brak systemu Kaizen w DC w dziale kompletacji  

Jarek Lewiński