Propozycja tematyczna do rozmów z JMP S.A. na spotkanie w dn. 12-06-2019r.

1. Jasne i przejrzyste kryteria przyznawania nagród specjalnych i podwyżek dla wszystkich pracowników
2. Zatrudnienie pracownika do prac porządkowych poza przyznane etaty
3. Informacja dla pracowników o możliwości załatwiania spraw kadrowo-personalnych drogą mailową ( Raport Handlowy, Raport Informacyjny, plakat)
4. Problem funkcjonalności kolektora w systemie SAP
5. Prywatna praktyka lekarska dla wszystkich pracowników nie tylko dla KS
6. Jasne kryteria obciążenia użytkowników samochodów służbowych kosztami napraw uszkodzeń komunikacyjnych bez sprawcy a pojazd posiada AC
7. Bieżące usuwanie usterek stwierdzonych podczas audytów Johnson Diversey oraz nie przyznawanie ujemnych punktów za usterki zgłoszone a nie usunięte z winy firmy
8. Zmiana grupy wynagrodzeń dla sklepu w Łochowie B2527
9. Zastępstwa absencyjne typu L4, UW etc.
10. Odblokowanie komunikacji mailowej pomiędzy SOM PSM w regionie
11. Zmiana telefonów w sklepach
12. Ilość etykiet do jednorazowej zmiany

Jarosław Lewiński